Eigenschappen.

De eventuele ruimte tussen het deurblad en de daarboven liggende lateibalk wordt gecompenseerd met behulp van een topprofiel.
De profielen voor deurbladen, opgebouwd uit ISO-panelen, hebben een hoogte van 32, 62 en 92 mm. Bij deurbladen met microprofilering wordt de zichtzijde van het topprofiel ook voorzien van de passende microprofilering.
TR Poorten

Het aluminium profiel aan de onderzijde fungeert als drager voor het afdichtrubber van de deur. Dit profiel is zo geconstrueerd dat het vanaf de buitenzijde niet zichtbaar is.

Alle toegepaste aan de buitenzijde zichtbare aluminium profielen zijn geanodiseerd en krijgen de kleur van het deurblad. Zo ontstaat een egaal deurblad.

Bij grotere deurbladbreedtes worden er op de binnenzijde van de deurpanelen verstevigingsprofielen gemonteerd.
Deze verstevigingsprofielen hebben een hoogte van 90 mm. Zo ontstaat een vormvast deurblad. Ook bij hoge windbelastingen!
TR Poorten

Afdichtingsrubbers

Binnen de huidige samenleving spelen energie, veiligheid en milieuaspecten een steeds belangrijkere rol. Vanuit het energieoogpunt worden er dan ook steeds hogere eisen gesteld aan afdichtingen. Voor de sectionaal garagedeuren zijn speciale afdichtingen ontwikkeld die een maximale bescherming tegen weersinvloeden van buitenaf (vocht, tocht) bieden. De afdichtingen beschikken over goede isolerende eigenschappen. De metalen voor- en achterplaat van de panelen zijn door polyurethaanhardschuim thermisch gescheiden. Daardoor beschikt de deur over indrukwekkende warmte-isolerende en geluidsdempende eigenschappen. Dit heeft een kostenbesparend effect. De vormgeving van en de materiaalkeuze voor de boven-, onder- en zijafdichting bieden een vocht- en tochtdichte afsluiting van de speelruimte tussen doorlaatopening en deur. De speciaal voor deze sectionaal garagedeur ontwikkelde UV-bestendige afdichtingsrubbers zijn op het geleiderailsysteem aangebracht. De sectionaal garagedeur is door de materiaalkeuze en de forse dimensionering van de onderdelen bestand tegen hoge windbelastingen. Al onze producten zijn bij TÜV NORD getest. Wij kunnen dan ook de door ons opgegeven waarden op verzoek bevestigen aan de hand van certificaten en testberichten.
Tr Poorten.be

Veiligheid & Certificaten

De standaard voor de toekomst - volledig conform EN13241-1 norm.
Tijdens het ontwikkelen van een sectionaal garagedeur staat uw veiligheid centraal. Daarom is de sectionaal garagedeur uitgerust met tal van innovatieve oplossingen die samen uw veiligheid garanderen.

Veerbreukbeveiliging

Om de sectionaal garagedeur met een minimum aan inspanningen te kunnen openen en sluiten is de sectionaal garagedeur uitgerust met een “intelligent” torsieveersysteem. Mocht één van de veren breken, wordt de beweging van de deur geblokkeerd. U loopt geen gevaar als gevolg van een ongecontroleerde sluitbeweging.TR Poorten.be
TR  poorten.be
Vingerklembeveiliging tussen de panelen

Tijdens het openen en sluiten van de sectionaal garagedeur loopt U zowel van binnenuit als van buitenaf nagenoeg geen risico uw vingers te klemmen.
De producent van deze sectionaal garagedeuren ontwikkelde een innovatieve profielvorm aan de boven en onderzijde van ieder deurpaneel. Daardoor bewegen de panelen nagenoeg spelingsvrij ten opzichte van elkaar tijdens het openen en sluiten.
Nauwkeurige en geruisloze deurgeleiding

De beweging van het sectionaal garagedeurblad wordt mogelijk gemaakt door een uiterst zorgvuldig vormgegeven geleiderailsysteem. De vormgeving is zo gekozen dat “ontsporen” van de looprollen uitgesloten is. De kunststof gelagerde looprollen waarborgen een geruisloze deurgeleiding. Het railsysteem is aan drie zijden gesloten en biedt extra bescherming tegen verwondingen.
TR Poorten.be
TR Poorten.be
Uitgebalanceerd bedieningscomfort met minimale inspanning

Door het toegepaste gewichts- compensatiesysteem is de ruststand
van het deurblad onafhankelijk van de doorlaatopening. De sectionaal garagedeur kan tot iedere gewenste doorlaathoogte worden geopend.
Hefkabel geiïntegreerd in verticale geleiderails.

De hefkabels maken deel uit van het gewichtscompensatiesysteem en zijn zorgvuldig in de verticale geleiderails weggewerkt. Deze constructie biedt extra bescherming tegen verwondingen.
TR Poorten.be
TR Poorten.be
Obstakeldetectie tijdens sluiten van de sectionaal garagedeur.

Als de sectionaal garagedeur tijdens het sluiten een obstakel raakt dat in
de doorlaatopening staat, wordt dit gesignaleerd door de elektromotor. De sluitbeweging wordt direct gestopt en de deur gaat opnieuw open. Beschadigingen aan de sectionaal garagedeur of het obstakel worden tot een minimum beperkt.
Alle sectionaal garagedeuren hebben een TÜV NORD-toelating.

Natuurlijk worden de sectionaal garagedeuren onderworpen aan een duurzaamheidstest. Gedurende deze test maken de proefmodellen 30.000 open-/ sluitbewegingen, waarna ze door de experts worden beoordeeld.

Elk deurensysteem is volledig conform de EN13241-1 norm uitgevoerd.